Mamy ambitne plany

Wizja

Być największym w Polsce pracodawcą internetowym, tworząc miejsca pracy dla wybranych grup zawodowych

Misja

Wspierać ludzi w ich rozwoju zawodowym, korzystnie wpływając na jakość życia i dobrobyt lokalnej społeczności

Wartości

 reprezentują naszą kulturę, odzwierciedlają sposób współpracy między pracownikami i naszymi partnerami.

Praca zespołowa

Przyjmujemy zasady, które sprzyjają pracy zespołowej i duchowi wspólnej odpowiedzialności. Poprzez dzielenie się wiedzą z ludźmi wpływamy na rozwój zawodowy osób, uzyskując synergię korzyści w działaniu zespołowym

Innowacja

Inspirujemy pracowników firmy do większego angażowania się w pracę z korzyścią dla Klientów. Zapewniamy im możliwości i zasoby, aby używanie naszej platformy było naturalne, intuicyjne i przydatne. Mamy odwagę wykorzystywać nowe technologie, metody i praktyki do integracji grup zawodowych w Internecie.

Współpraca

Rozumiemy strategiczne zmiany w organizacjach naszych Partnerów i jesteśmy w stanie je przełożyć na właściwe procesy biznesowe. Budujemy unikatowe rozwiązania, które umożliwiają naszym Partnerom realizację ich strategii i rozwój swoich przedsiębiorstw. Jesteśmy nastawieni na współpracę i partnerstwo strategiczne z przedsiębiorstwami lokalnymi i międzynarodowymi.

Troska o Klienta

Nasi Klienci i ich potrzeby są dla nas inspiracją. Wykazujemy dużą cierpliwość i zaangażowanie w budowaniu trwałych relacji z naszymi Klientami oparte na zaufaniu i profesjonalizmie. Komunikujemy się z Klientami w języku, w którym mówią. Dostrzegamy i wspieramy wpływ Klientów na rozwój społeczny i jesteśmy dumni, kiedy polecają naszą platformę.

Wspólny sukces

Dostarczając właściwe usługi naszym Klientom i Partnerom, mamy zamiar osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Cele strategiczne

wyznaczają kierunek do realizacji misji i wizji firmy.

Przekształcanie tradycyjnych grup zawodowych w nowe społeczności specjalistów, wykorzystujące technologie internetowe.

Wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego systemu edukacji oraz wsparcia sprzedaży.

Rozwój systemu zarządzania produktami Partnerów, uwzględniający bezpieczeństwo świadczenia usług.

Kształcenie ludzi oraz tworzenie lepszych warunków pracy, w celu umożliwienia każdej ambitnej osobie budowania swojej kariery, zarabiania i awansowania, niwelując wpływ aspektów dyskryminacyjnych.

Uzyskanie renomy firmy na szczeblu ogólnopolskim, europejskim i światowym.

Platforma awanser.pl dla Użytkowników

Platforma awanser.pl jest e-usługą, która pozwala na pracę w wybranym zawodzie przez Internet, gwarantując jednocześnie dostęp do edukacji i rozwiązań technologicznych dla profesjonalnej pracy on-line, która ma sprzyjać osiąganiu dochodów, budowaniu kariery oraz awansowi społecznemu. Niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i wieku każdy ma dostęp do nauki wybranego zawodu opartego na pracy zdalnej. Spełniając określone warunki danego zawodu, użytkownik uzyskuje dostęp do biura internetowego i może wykonywać pracę zarobkową.

Platforma awanser.pl dla Partnerów

Platforma awanser.pl oferuje usługi pośrednictwa pracy zdalnej i wsparcia sprzedaży umożliwiającej dystrybucję produktów i usług w skali całej Polski. Każde przedsiębiorstwo działające na polskim rynku w różnych branżach (ubezpieczenia, finanse, nieruchomości, turystyka itp.) może zaprezentować i udostępnić na platformie awanser.pl swoje produkty i usługi. W ten sposób Użytkownicy platformy awanser.pl mają możliwość zapoznania się z tą ofertą oraz wymaganiami związanymi ze sprzedażą poszczególnych produktów i usług. Po akceptacji warunków sprzedaży konkretnego produktu lub usługi, Użytkownicy przechodzą szkolenie ze specyfiki tego produktu i stają się specjalistami a zarazem przedstawicielami firm partnerskich. Głównym zadaniem Użytkowników jest doradzanie potencjalnym klientom oraz sprzedaż produktów i usług. Awanser.pl będzie regularnie rozwijać listę dostępnych branż, ofert pracy, a także zwiększać liczbę produktów i usług.

Wymagania dla Użytkowników, żeby pracować zdalnie przez awanser.pl?

Każdy zawód wymaga nabycie pewnych umiejętności. Nauka za pośrednictwem platformy awanser.pl kładzie nacisk zarówno na wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w pracy. Szkolenia odbywają się zdalnie, podczas których można poznać podstawy wybranego zawodu oraz rozpocząć pracę. Użytkownicy doskonalą swoje umiejętności i rozwijają się podczas wykonywania pracy, jednocześnie zwiększając swoje przychody. Awanser.pl zapewnia innowacyjne biuro internetowe, wyposażone we wszystko co jest niezbędne do wykonywania pracy: moduł wyszukiwania i porównywania produktów, tworzenie i utrzymanie bazy klientów, organizator, wzory wszystkich wymaganych dokumentów i wiele innych.

WAŻNE! Każdy samodzielnie ustala czas poświęcony na pracę i naukę. Każdy może pracować tak długo, jak tylko chce i uważa za zasadne oraz w miejscu, w którym czuje się komfortowo. Wynagrodzenie za pracę uzyskuje się za osiągane wyniki. Dostęp do platformy awanser.pl jest absolutnie bezpłatny, wystarczy tylko chęć do pracy i połączenie internetowe. Wystarczy wybrać zawód, przejść szkolenie, zapoznać się z propozycjami firm partnerskich i rozpocząć pracę.

Zespół platformy awanser.pl

Platforma awanser.pl tworzy i rozwija zespół młodych Polaków poczuwających się do odpowiedzialności za rozwój naszego kraju. Naszym celem jest stworzenie platformy do pracy zdalnej, którą będziemy stale rozwijać, wprowadzając nowe zawody, aby umożliwić obywatelom pracę przez internet. Przekształcamy tradycyjny sposób wykonywania pracy na bardziej nowoczesny, kreując nową grupę zawodową. Rozwijając technologie internetowe, przyczyniamy się do ogólnego rozwoju informatyzacji Polski. Głównym zadaniem platformy jest wspieranie osób poszukujących pracy, tworząc ją bardziej dostępną dla wszystkich osób mieszkających na terytorium naszego kraju. Chcemy, żeby praca przynosiła radość, stabilny wysoki dochód i pomagała rozwijać się intelektualnie, będąc przydatnym dla swoich bliskich, przyjaciół, przyjaciół swoich przyjaciół i wszystkim znajomym.
Tworzymy platformę awanser.pl i z Waszą pomocą będziemy go ulepszać.