OC Rolnika –Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  jest ubezpieczeniem, którego konieczność posiadania nakłada na rolników Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Muszą je posiadać osoby zajmujące się działalnością rolniczą, opłacające podatek rolny, składki KRUS oraz posiadające użytki rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara.

OC Rolnika

OC rolnika niczym OC samochodowe

Ubezpieczenie OC Rolnika, podobnie, jak w przypadku OC samochodu,  jest ubezpieczeniem obowiązkowym i musi zostać zawarte w dniu zakupu danego gospodarstwa. Wyjątek stanowi sytuacja, w której poprzedni właściciel posiadał wykupioną polisę. Wtedy ochrona automatycznie przechodzi na nowego gospodarza.

Od czego chroni OC rolnika?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika stanowi ochronę przed finansowymi konsekwencjami wynikającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

Do głównych źródeł ryzyka można zaliczyć m.in.:

  • Działalność stricte rolniczą np. źle wykonane opryski, które mogą spowodować zatrucie pszczół hodowanych w sąsiednich gospodarstwach.
  • Szkody wykonane przez zwierzęta hodowlane np. stratowanie upraw innych rolników.
  • Szkody powstałe z winy pracowników.

Ubezpieczenie osobom poszkodowanym wypłacane jest w przypadku: utraty życia lub zdrowia oraz utraty lub uszkodzenia mienia.

Kto i co jest objęte ubezpieczeniem OC rolnika?

Wydawać by się mogło, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie gospodarza. Jednak OC rolnika ma znacznie większy zakres, albowiem obejmuje całe gospodarstwo, a wraz z nim:

  • wszystkie osoby na nim pracujące, w tym również rodzinę;
  • wszystkie zwierzęta należące do gospodarstwa;
  • wszystkie pojazdy wolnobieżne służące do pracy na gospodarstwie.

Jeżeli szkoda nastąpi w skutek działania jednego z wyżej wymienionych czynników – ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu adekwatne odszkodowanie.

Dodatkowo, OC rolnika działa kompleksowo, dlatego właściciel ziemi nie musi dodatkowo martwić się o zakup ubezpieczenia komunikacyjnego.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie?

Wybór dobrego ubezpieczenia OC rolnika, które zapewni dostateczną ochronę to bardzo odpowiedzialne zadanie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładnie przeanalizować oferty co najmniej kilku towarzystw ubezpieczeniowych i dopiero po dogłębnym sprawdzeniu wybrać to najlepsze.

Proponujemy zakup Ubezpiecznia OC Rolnika na Awanser.pl

Na Awanser.pl oferujemy ubezpieczenia OC rolnika cenionych i renomowanych Towarzystw Ubezpieczeniach. Posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń, w której każdy gospodarz z pewnością znajdzie ochronę idealną dla swojego gospodarstwa, a dodatkowo zarobi prowizję od zakupionej polisy.

Na Awanser.pl można również zakupić Ubezpieczenie dla rodziny i znajomych i zarobić prowizję.

Wejdź na Awanser.pl i kup najlepsze OC Rolnika i wiele innych ubezpieczeń!